پیـــام مــحبت - دمینی پیغام
دتلاش احمدزی تاریخی ,ادبی , اجتماعی او سیاسی ویب پانه 
قالب وبلاگ
چت باکس


- سارگون(شاروکین) در شهر «آزوپيرانو»   از یک مادری که کاهن اعظم بود متولد شد ،مادرش که او را پنهاني به دنيا آورده  بود وی رادرون سبدی گذاشته و به دریا انداخت اما توسط شخصی به نام «آگی» نجات پيدا کرده سرپرستی او را بعهده گرفته بزرگش کرد و باغبانی  به وی آموخت.سارگُون  بعدآ به خدمت( اور- زابابا )شاه کيش (2.340 ق.م) درآمد، و منصب (ساقی) را به دست آورد. اور- زابابا در جنگ با لوگالزاگِسی شاه اوروک (2.345 - 2.316 ق.م) شکست خورد و کیش به تسخیر شاه اوروک درآمد. سارگون به محلی که بعد ها تختگاه اوشد رفته و آنجا را پایگاه قدرت خود ساخت. پس از تحکیم پایه های قدرت خویش، به سمت اوروک لشکر کشيد و حصار آن شهر را ویران نمود. سپس ائتلاف 50 انسی*  سومری را که به کمک اوروک آمده بودند شکست داد. درهمین زمان بود  که لوگالزاگِسی با اردو خود بار دیگر آشکار می گردد. سارگُون شهر اوروک را تسخير و استحکامات آن را نابود ساخت و موفق به دستگيری شاه بزرگ لوگالزاگِسی شد. سارگُن در گردن لوگالزاگِسی يک طوق آهنين بست و او را به نیایشگاه انلیل، در شهرنیپور( شهر مذهبی بین النهرین ) فرستاد. ، سارگُونبه اکّدی(شاه راستين)  با بردن تاج و تخت شاهی به نیپور بمثابه يک سامی اهل بین النهرین ، نخستين شاه دودمان اکّد در حدود(2340) ق م شد.

سارگون بعد از رسیدن به پادشاهی اکد به اردو تکیه کرد وسپاهی مرکب از 5400 جنگجوی حرفه ایی تشکیل داد. چریکهای معابد سومری مرکب از سربازان سنگین اسلحه بود که در صفوف فشرده میجنگیدند ودشمن را با نیزه های بلند میکوبیدند، وحال انکه در سپاه سارگون نقش اساسی با تیر اندازان بود. غالب این جنگجویان از افرادی بی زمین بودند که با جامعه اشتراکی خو د قطع رابطه کرده وبه مزدوری پادشاه در امده بودند. سارگون بعد ازین واقعات به سرعت شهر اور و دیگر شهرهای سومر را تسخیر و شهرهای لاگاش و اومّا را گرفته خودرا به ساحل رساندو برپایه یک آیین مذهبی، شمشیر خود را درابهای خلیج شست. او خود را "اِنسی بزرگ اِنلیل" نامید تا نشان دهد که به سنت های سومریان احترام می گذارد.پس از آن، به بین النهرین شمالی حمله برد ه شهرهای بزرگ آشور( اِبل»، ای-آمارتی و ماری) را مطيع خود ساخت. همه آنها به تسخیر او درآمدند. دامنه فتوحات باختری، او را به "جنگل درختان سرو و کوهستان نقره ای" کشاند، که به لبنان و کوه های توروس اشاره دارد. سپس، متوجه عیلام، براهشی، و نواحی باختری ایران امروزی شد. از آنجا که لوحه سارگُون درسال 1897 در شوش پيدا شده می توان گفت که خود اين شهر نيز به تسخير فرمانروای اکّد در آمده بود. از آن زمان، شوش بعنوان تختگاه دوّم اکد درآمد، و زبان اکدی جانشین زبان عیلامی در آن ناحیه شد. سارگون خودرا(فرمانروای جهان،شاه چهار اقیلم ) خواند ونخستین امپراتوری بزرگ تاریخ را تاسیس کرد.

سارگن تنها یک رهبر نظامی بزرگ نبود، بلکه یک مدیر باهوش نیز به حساب می آمد. او سامیان را به مشاغل عالی اداری منصوب کرد وقطعات نظامی خود را به شهر های مهم سومر انتقال داد. سارگُن ميان شهر های کيش و بابليون (بابل)، پايتخت سلطنتی جديد خود را برپا ساخت.او با استفاده از بردگان بيشماری که از جنگ هايش به دست آورده بود، کانال های آب بيشماری را برای کشت غلات ايجاد نمود. و يک سيستم بازرسی و انتقال سواره نظام را در هر 50 کیلومتر تاسیس کرد. اما.مانند بسیاری از امپراتوری هایی که به سرعت گسترش یافتند به سرعت نیز پاشیدند ، امپراتوری اکّد نیز با همان نخستین نشانه شورش فرو پاشید و سارگُن خود، قربانی این شورش شد.

[ 4 Aug 2013 ] [ 7:24 AM ] [ تلاش احمدزی ]

ژئیو پولیتیک

ژئیو پولیتیک geopolitique  از نظر لغوی از کلمه های ژئوبمعنی ( زمین ویا اراضی ) و پولیتیک ( سیاست ) ترکیب شده و نیز انرا میتوان به معنی سیاست ارضی تعریف نمود . و یا به عباره دیگر عبارت از علمی است که در ان شکل تطبیق عناصر اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، ستراتیژیک و جغرافیائی یک دولت در تعین  وتطبیق نمودن سیاست خارجی دولت متذکره مطالعه میگردد .و هم میتوان انرا مطالعاتی دانست که در ان تاثیر شرایط و عناصر جغرافیائی در تعین نمودن سلوک و سیاست دول تدقیق میگردد .

ژئو پولیتیک را در نگاهی کلی میتوان عبارت از  « مطالعه اثر گذاری عوامل جغرافیائی در تصمیم گیری های سیاسی صاحبان قدرت دانست » . مانند ارزیابی نقش عوارض و موقعیت های جغرافیائی و منابع طبیعی در برنامه  ریزی های مربوط به پیشبرد اهداف سیاسی . و به گفته دیگر در حالیکه جغرافیای سیاسی از نقش افرینی های سیاسی  محیطی در چهار چوب کشور ها سخن دارد ، ژئو پولیتیک از نقش افرینی سیاسی محیطی در چهار چوب مفهوم « قدرت » سخن میگوید . بدین ترتیب ژئوپولیتک عبارت است از « مطالعه روابط همکاری یا رقابت میان قدرت ها بر اساس امکانات که محیط جغرافیائی در اختیار میگذارد .

بعباره دیگر ژئوپولیتک عبارت است از:

 1-  بررسی تاثیر عوامل جغرافیائی برسیاست یا بررسی رابطه بین جغرافیا وسیاست .

2- رشته ای که به مطالعه نقش محیط جغرافیایی در تصمیم گیریهای سیاسی می پردازد , مثل تصمیم گیریهای در مورد نقش آفرینی سیاسی منطقه ای وجهانی از طریق استفاده از امکانات محیط جغرافیایی . این رشته به عکس جغرافیای سیاسی , به مباحثی می پردازد که بیشتر با محیط سیاسی ارتباط دارد ودگرگون شونده است .

3- نظریه ای  است که سیاست را وابسته به عوامل یا محیط جغرافیائی میداند وغالبا دست آویز افراطی ترین نظریه پردازان شوینیست وامپریالست بوده وهدف اصلی آن , موجه جلوه گر ساختن اشغال زمینهای بیگانه بوده وبرده کردن سایر خلقها است . در سال 1897 یک آلمانی به نام فریدریش راتسل (1900- 1844) کتابی در جغرافیای سیاسی منتشر کرد که بعدها شاگردان او این رشته جدید را ژئوپولیتک نامیدند . راتسل اعتقاد داشت که دولت ، موجود زنده ای است که با تغذیه (گسترش سرزمینش ) قادر به زندگی است . راتسل کژلن (1922 – 1846 ) که ظاهرا نخستین بار اصطلاح ژئو پولیتک را به کار برده ,( سرهالفور مکیندر) و(کارل اوسهوفر ) از جمله آزموده ترین افراد در این فن هستند . به نظر "اوسهوفر" (بنیانگذار مکتب ژئوپولیتک آلمانی ) ژئوپولیتک بایدنشان دهد که چطور عوامل جغرافیائی سیاست را تعیین می کنند . هدف وی , تشویق آلمان به تلاش برای بازیافتن قدرتش بود . از این رو اوسهوفر  واژه فضای حیاتی را به کاربرد که نقش مهمی در توسعه طلبی هیتلر ایفا نمود. [1]

 

ژئیواستراتیژی :

ژئو استراتیژی در حقیقت علمی است که نقش عوامل محیط جغرافیایی را در تدوین استراتیژی ها بطور اعم واستراتیژی های نظامی را بطور اخص مطالعه می کند......ادامه دارد[1] اقا بخشی , علی اکبر , فرهنگ علوم سیاسی , مینو افشاری راد – (ویراش ششم ) . تهران : چاپار , 1383 صفحه 270


موضوعات مرتبط: موضوعات سیاسی
[ 26 Jan 2015 ] [ 11:42 AM ] [ تلاش احمدزی ]
[ 19 Mar 2013 ] [ 2:0 PM ] [ تلاش احمدزی ]
14.00

معاصره جګړه که دفرهنګونو تصادم 

دبرلین ددیوال په ړنګیدو ، دشوروی ا تحاد په دړی وړی کیدو او دمیخاییل ګرباچوف اورونالد ریګن دریکیاویک اوژینو دغونډو په پای کی  نړیوالو ته دا امیدونه اوهیلی راوټوکیدی چه نور نو دیوه ستر اونړیوال ویجاړونکی جنګ خطر له منځه ولاړ او نړیوال به دسولی اوامنیت په فضاکی دعلمی اوتکنالوژیکی پرمختګ پر لور روانیږی خودریغه چه داخوبونه په یاس اونومیدی واوختل او دنړی په مختلفو برخوکی جګړه په نوو شکلونو اوخصوصیاتواوله نوو کته ګوریو او میتودونو سره بیادسره پیل شوه. اوسنی او معاصره جګړه لکه دپخوا په څیر دختیځواولویدیخو ځبرځواکونو ترمنځ  جګړه نه بلکه د مختلفوفرهنګونو او قوتونو په مخامخ کیدوسره په یوه نوی ډول رامنځته شوه. مخکی له دی چه دجګړی پرنوو ډولونو او کته ګوریو ژوندی مثالونه ولیکو را ځی دروانوجنګونو اوراتلونکو بالقوه تصادمونو په اړوند یوڅه ولیکو:

 


موضوعات مرتبط: مطالب تاریخی
ادامه مطلب
[ 17 Mar 2013 ] [ 1:52 PM ] [ تلاش احمدزی ]

ګرګانی امیر تیمور او پر افغانستان دهغه یرغل

د تيمور په منځته راتلو سره د ماورالنهر سياسي او اداري حالات ډير  کرکیچن وو او د بیا تنظیمولو لپاره یی يوی پیاوری څیری ته اړتیا درلوده . د چغتاي پخوانۍ قوي دولت له منځه تللۍ ؤ او مركزي اداره يې ضعيفه شوې وه . د دولت کړنلاره داسې وه چې هر خان او حاكم يې پخپله سیمه كې د يو ظالم او خپلواک امارت په توګه منځه ته راوړي ؤ او خلك يې د ماليو په ورکولو ، ظلم او تیري تر بار لاندې ټکولي ؤ . چغتايې دولت په دوؤ برخو ویشل شوۍ ؤ يو يې په ماورالنهر كې د خانانو او آمرانو د مبارزې ډګر ګرځيدلۍ ؤ ، او بل يې په كاشغرستان كې د تغلق تيمور تر مشرۍ لاندې د  پخواني واکمنی د ساتلو لپاره هڅه کوله ، په ماورالنهر كې يو غير اشرافي شخص چې امير قزغن نوميده د سياست په ډګر كې راڅرګند شوۍ ؤ ....


ادامه مطلب
[ 14 Nov 2012 ] [ 2:22 PM ] [ تلاش احمدزی ]

تشکیلات نظامی دوره احمد شاه ابدالی

قوای نظامی در این دوره برای بار اول تحت تشکیلات منظم گرفته شد. در طرح این تشکیلات شرایط و خصوصیات تشکیلات عسکری به صورت بسیار خوبی مدنظر گرفته شده بود. این دوره در ساختمان و تشکیلات خود تابع سیستم ادارۀ ملکی بوده و در کرکتر آن سیاست اداری امپراطوران سدوزائی تأثیر زیادی وارد آورده است.

     بعد از قرنها پراکندگی اردو و نداشتن دوست مستقل فبل از قیام هوتکی ها و تشکیل سلطنت غلزائی در قندهار و ایران، افغانها از خود تشکیلات منظم عسکری پیدا کردند ولی از یک طرف محدودیت قلمرو آنها در افغانستان و از جانب دیگر تیت شدن قدرت آنها در ایران که بالاخره به اثر آن به جنگ های متوالی مجبور شدند بازهم سبب شد که این تشکیلات منظم به زودی ای بین برود.


برای دریافت کامل متن برعنوان"ادامه مطلب"  کلیک کنید


موضوعات مرتبط: مطالب تاریخی
ادامه مطلب
[ 13 Nov 2012 ] [ 12:19 PM ] [ تلاش احمدزی ]

جنگهای افسانه ایی

1- افسانه گیلگامش : داستان گیلگامیش یکی از مشهورترین و قدیمی ترین منظومه های حماسی تحریری جهان است که در حدود چهار هزار سال  پیش خلق شده و با خط میخی در روی 12  لوح  گلی نوشته شده است . گفته می شود داستان گیلگمیش در زمان حمورابی نوشته شده  وپس از آن به ادبیات شفاهی دیگر اقوام مثل هوریان و هیتی ها وارد شده است .موضوعات مرتبط: مطالب تاریخی
برچسب‌ها: جنګهای افسانه ای
ادامه مطلب
[ 13 Nov 2012 ] [ 11:56 AM ] [ تلاش احمدزی ]

موقیعیت جیوپولیتیک وجیو ستراتیژیک افغانستان

 

ــ جیو پولیتیک (ژئیو پولیتیک  geopolitics) از نظر لغوی از کلمه های ژئوبمعنی ( زمین ویا اراضی ) و پولیتیک بمعنای سیاست ترکیب شده و میتوان انرا به معنی سیاست ارضی تعریف نمود . و یا به عباره دیگر عبارت از علمی است که در ان شکل تطبیق عناصر اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، ستراتیژیک و جغرافیائی یک دولت در تعین  وتطبیق نمودن سیاست خارجی دولت متذکره مطالعه میگردد .و هم میتوان انرا مطالعاتی دانست که در ان تاثیر شرایط و عناصر جغرافیائی در تعین نمودن سلوک و سیاست دول تدقیق میگردد.


موضوعات مرتبط: مطالب تاریخی
ادامه مطلب
[ 8 Nov 2012 ] [ 9:50 AM ] [ تلاش احمدزی ]

800x600

                    نگاهی به فعالیت های اجتماعی فرهنگی دوره سامانیان

خانواده سامانی از مردم بلخ بوده و دین زردشتی داشتند . سامان خدا موسس اعلی خانواده از متنفذین محل و حاکم بلخ بود .  اسد والی عربی خراسان در نصف قرن هشتم با سامان دوست شد ، سامان دین اسلام اختیار کرد و نام پسر خود را اسد گذاشت . بعد از سامان خدا وقتی اسد زمام امور را بدست ګرفت پسران اسد نیز که اشخاص با کفایت بودند  درعهد مامون عباسی به حکومت های محلی ماورالنهر و هرات مقرر شدند . از ان جمله نوح در سمر قند ، احمد در فرغانه و الیاث حاکم هرات مقرر شدند . ابراهیم پسر الیاث بود که بعد ها به سپه سالاری دولت طاهری افغانستان رسید .
     


موضوعات مرتبط: مطالب تاریخی
ادامه مطلب
[ 8 Nov 2012 ] [ 9:9 AM ] [ تلاش احمدزی ]

امپراتوری عثمانی از اوج قدرت تا فروفاشی

در قرون شانزده و هفده ، امپراتوری ترکان عثمانی ، قویترین امپراتوری مسلمان در اوج قدرت خود بود که از مجارستان تا مصر و از الجزایر تا شبه جزیره عربستان توسعه یافته بود.درست درهمین سالها بود ( سال 1453) که طبق پیشبینی پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد (ص) امپراتوری بیزانس که هزار سال در برابر هجومها ولشکر کشیهای  کشور کشایان مختلف مقاومت کرده بود در برابر امپراتوری عثمانیها به زانو در امد وتما امکانات بیزانس به عثمانیها تعلق گرفت . میتوان گفت که با تصرف بیزانس به صورت سمبولک دولت عثماني قدرت و تاج امپراتوران بیزانس  را نیز به دست آورد. مگر سيستم نظامي و اداری عثمانيها پيش از اين که این شهر به دست شان بیافتد بسيار پيشرفته وعصري بود.در سال 1500  عثمانی ها یک اردوی نظامی نیرو مندی را ایجاد نمودند که در جهان  انروزبا دسپلین ترین اردو بود. اردوي عثماني متشکل از تيراندازان ماهر سواره نظام و سواره نظام ثقيل مجهز با تفنگ وسربازان پیاده مجهزبا تفنگ ها بودند که  ذخیره بزرگ اسلحه ( سلاح کوت ) که منعکس کننده قدرت دولت عثمانیها بود و امپراتوران عثماني توسط آن به مقاصد خود نايل ميشدند در عقب ان قرار داشت. امپراتوری عثمانی با ترکیب عناصر سنتی و فرهنگی خودو بهره گیری از نواوری های نظامی اروپایان هردو براعظم ( اروپا ، اسیا) را قرن ها تحت فرمان خود قرار داد.

سیستم نظامی کاملا سازمان یافته عثمانیها مخصوصا ینی چریها (جان نثاری) به پیروزی این امپراتوری افزودند، ینی چریها واحد های سازمان یافته جوانان پیشین مسیحی بود که به دین اسلام گرویده وتحت انظباط شدید نظامی اموزش دیده بودند هستهء این ساز مان نظامی به 8000 نفر سرباز نخبه میرسید انها  شخصا به سلطان وفادارو از اهمیت بالا در امپراتوری برخوردار بودند .


موضوعات مرتبط: مطالب تاریخی
ادامه مطلب
[ 5 Nov 2012 ] [ 2:11 PM ] [ تلاش احمدزی ]

جنگهای روم وکارتاژ

کارتاژ شهری از فنیقی ها:

سالها قبل از میلاد بازر گانان کنجکاو فنقیها بر ثروت خفته در معادن هسپانیا اگاهی یافته وکشتیهای انان بین صیدون، صور وهسپانیا در دریای مدیترانه در رفت وامد بودند. ـــ چون در ان هنگام اینگونه سفرها بیدون توقف در نیمه راه ها ممکن نبود بنا“ فنقیها پاسگاها ومنزلهای بر کرانه دریا ی مدیترانه برپا کرده بودند.که یکی ازینها همین شهر کار تاژ بود.

 بنیانگذار کار تاژ:   روایات کهن، بنیانگذار این شهر را بنام الیسا  دختر شاه صور که شوهرش توسط برادرش کشته شد وخود با گروه ماجرا جو سوار بر کشتی شده رهسپار افریقا شد برزیستگاه جدید خود برای انیکه از اوتیکا مشخص باشد کارتها یا نوشهر نام گذاشت که همین شهر مسمی به  کار تاژ را  بر دماغه یی در 16 کیلو متری شمال تونیس در سال 813 بنا گردید . حمله سکندر بر فنیقیه وفرار بازرگانان صور وصید ون به کار تاژ از یکسو واخذ خراج ورفت وامد کشتیهای بزرگ تجارتی خود انها در امتداد مدیترانه از سوی دیگر ثروت سر شار را به کار تاژ سرازیر میساخت.

جنگهای کاژ
برای مطالعه متن کامل به (ادامه مطلب) مراجعه کنید


موضوعات مرتبط: مطالب تاریخی
ادامه مطلب
[ 1 May 2012 ] [ 8:43 AM ] [ تلاش احمدزی ]

 تهاجم اشوریها بر اریانا

یکی از دولت های قدیم سامی که تهاجمات به طرف شرق نموده وجنگهای متعددی با کتله های غربی اریایی ها (مادها) و(پارسوا)نموده بود روی به طرف باختر نموده وموقتآ بعضی قسمت های اریانای باختری را مورد حمله قرار داده است.محترم احمد علی کهزاد در تاریخ افغانستان درین مورد مینویسد((بعد ازینکه کار نینوا به اتمام رسید یا قرار بعضی نظریه ها هنوز نیم کاره بود که فکر حمله بر اریانا وفتح باختر در سر پادشاه آشوری "نینوس" افتاد پادشاهیکه همه خاکهای غربی اسیایی را مطیع خود ساخته از روی جاه طلبی تحمل نمیتوانستکه دولت مقتدر اریایی را ببیند. میگویند که نینوس از تعداد زیادی مردان جنگی وحس سلحشوری باشندگان اریانا وسپاه دولت باختری ومشکلات اراضی مطلع شده ترتیبات بسیار بزرگ گرفتوقشون تمام ملل مطیع خودرا جمع کرده به تعداد170000 پیاده 210000سوارو10600 عراده جنگی اماده نمودهوبه طرف سرحدات اریانا به حرکت افتاد.

بعضی منابع پادشاه این وقت اریانا را که از بخدی بر کشور خود حکمروایی میکرد بنام اوگزیارتس "Oxyartes"   یاد کده اند ،بعضی منابع یونانی از مقابله پادشاهی بنام زوراستردر باختر با نینوس سخن رانده است ،به هر حال شخص پادشاه ونامش هرچه باشد به مجرد اطلاع از حمله اشوریهاسپاه وپهلوانان جنگی خودراکه تعداد انها به 400000 نفر مینویسد جمع کرده و برای مقابله ء اشوریها تا قسمت های صعب العبور کهستانی غرب اریانا پیش رفت ودر انتظارحمله دشمن ترتیبات گرفت ، اشوریها که بواسطهء تنگی دره ها دسته دسته شده بودندوبه ترتیب عبور میکردندودر جلگه مجتمع میشدندچون یکعدء کافی انها در یک نقطه جمع شده بود پادشاه اریانا مجال تمرکز تمام قواء رابه انها ندادهبر ایشان حمله برد وتقریبآ 100000نفر اشوری را  به قتل رسانید، درین فرصت مابقی قشون اشوری فورآ در اراضی هم جوار جلگه رسیده ودر اثر تفوق تعداد باختریها را پریشان ساختندوایشان را عقب زدند ، در شهر های که بین بخدی وسرحدات غربی افتاده بود مقاومت های بر علیه سپاه مهاجم اشوری به عمل امده. ولی یکی بعد دیگری فتح شد وپادشاه باختر قسمت اعظم سپاه اریایی خودرا به مرکز مملکت شهر بکترا(بخدی) محصور ساختند واز انجا در صدد مدافعه بر امدندوتا دو سال شهر مستحکم بکترا محاصره ماند ونیروی نینوس وتمام قشون اشوری ،مستملکات ومتصرفات اسیایی او انرا فتح کرده نه توانست.)){[1] }[1] -- کهزاد احمدعلی تاریخ افغانستان  مجموعهء سه جلدی ص176

 


موضوعات مرتبط: مطالب تاریخی
برچسب‌ها: مطالب تاریخی
[ 30 Apr 2012 ] [ 11:52 AM ] [ تلاش احمدزی ]

 جنگهای سکندر مقدونی

ترتیب وویرایش از تلاش احمدزی وعصمت الله وکیلی

1- جنگهای پلو پونیزم پیشزمینه بقدرت رسیدن مقدونیها:

بعد ازینکه فارس از یونانیها شکست خورده و یونانیان پیروز می شوند. آتن بر اتحاد دولت شهر ها مسلط می شود.و از انجا که هنوز هم نگران تهاجم مجدد پارس ها بودند , بسیاری ازدولت شهر های یونان اتحاد یهء را بوجود اوردند تا بهتر بتوانند از خود دفاع کنندانهااتحاد خود را دیلیان نامیدند. این دولت شهر ها پذیرفتند در صورت تهاجم پارس ها به یاری هم برخیزند ودر راس این اتحادیه آتن مسلط شد.

دولت شهر ها ی متحد بزودی احساس کردند  که کم کم استقلال خود را از دست میدهند. واتن در راه امپراطوری قدم بر میدارد از جمله اسپارت به این نتیجه رسید که قبل از انکه دیر شود . باید قدرت اتن تعدیل گردد بنا با همدیگر  به تدارکات  جنگی پرداختند.نطفه اولیه برای اغاز جنگیکه مدت 27 سال ادامه یافت بزودی چنین شکل گرفت : زمانی که کورينت Corinth عضو یت پيمان پيلوپو نيشن   Peloponnesian را داشت به جنگ علیه کورسيرا Corcyra  رفت .در 433  ق م کورينت از سپارتا خواست تابا استفاده از موقع دريونان سلطۀ نظامى خويش را تامین نمايد. اما بعداز عدم بدست امدن نتایج ميانبجيگرى ووساطت هر دو پيمان در عقب متحدين خويش قرار گرفتند و جنگ شروع گردید :

درین درگیری طویل نیرو های دریای اتنی ها از درگیری های زمینی اجتناب میورزیدند به خاطریکه اسپارتها (نیروی زمینی)قوی داشتند. اتنی ها ازتعداد نیرو هاو تیر زنان کمی به منظور شکست دادن عساکر پیاده نظام اسپارت استفاده مینمودند . جنگ های طویل مدت ایالت ها را مجبور میساخت تا عساکر را به طور پایدار و دایمی  مسلح نگهدارند.
لشکر کشى اتن به پيلوس  Pylos که درحدنهائی  منجر به شکست واشغال کندک ها وغند های اسپارتى گردید برخی ازان به اندازه ء وسيع وبزرگ بود که میتوان  انرا یکی از اپراسیونهای بزرگ نامید مانند لشکر کشى اتن به سيسلى Sicily که شامل چند صدکشتى و چندين قطعات وجزوتام های ( فلانژ)  بود.

بقیه در ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: مطالب تاریخی
ادامه مطلب
[ 23 Apr 2012 ] [ 11:20 AM ] [ تلاش احمدزی ]

     په وینو لړلی ګلان

د تلاش احمدزي ليكنه

د كابل ښكلي ښار چه د تير يو كلن كورني جنګ په نتيجه كښي په كنډوالو بدل شوي وو نن د آمن او سكون ساه اخستي وه ، د تيري شپی شيبوشيبو باران د آسمایی او شير دروازی دغرونوله لمنو څخه دجگړی اثرونه د كابل په خونړى سينډ لاهو كړى او د كابل له فضا څخه یی د باروتو او بمونو بويونه اوتور لو گی ورک کړی وو.

د كابل سيند چه د پغمان په واورینو غرونو كښى د ( اونى ) له غاښی سرچينه اخلى د كابل د ښار په ښكلا كښى ستره ونډه لرى خو په تير كال كښى  ئى د جگړى له ويرى اوبه وچى شوى او د هغى په ځاى په كښى د وينو ډندونه جوړ ؤو، ځكه خو د كابل سيند ته خونړى  سيند ويل كيده ، خو د تيرى شپى باران دا خونړى سيند هم د وينو له ډنډونو پاك كړى او اوس پكښى د اوبو مستو څپو يوار بيا د تير دور د برم او عظمت ترانه غږوله...

...د نن ورځى فضا او طراوت ددى زيرى ور كوو چه كه خير وى نورنو جگړه بنده او دجنگ د اور لمبى مړى شوې او د كابل راديو هم تيره شپه د اوربند خبر خپور كړى ؤ ، خوداسی بریښیده چه د ليرى افقونوڅخه د جگړى دیوان او وينى څښونكى ښاماران لاهم د بيوزلو انسانانوپه وينو نه دی ماړه شوی...

زه دلمړىځل دپاره په ډاډه زړه دخپلی كوټى هغى كړكى سره جوخت ناست وم چه په لويديځ كښى ددشت برچى څخه نيولى تردارالامانه اوپه ختيځ كی له بالاحصاراوبګراميونه نه نيولي ترخواجه رواشه پوري ښكلي منظره يي ددوربین په وسیله ډیره ښه ليدل کیدای شوه اوهمداوجه ده چه دآسمايي دغره سهيلي لمنوكورونو ته يي ښكلي موقعيت وربخښلي دی.

 په همدي سوچونواوفكرونوكی ډوب وم چه د ((نعيم )) آوازمي ترغوږشه... نعیم زمادښونځي ملګري وواوډيركلونه مولادښونځي دختمیدووروسته هم لكه دوروڼوتير كړي وو، نومونږبه كله ناكله ديوبل پوښتنې اوتپوس ته ضرورورتلو، ځكه خونعیم ددوه هفتوپرله پسي جګري وروسته داوربندنه په ګټه اخيستوزماليدلوته راغلي وو.

رښتياچه نعيم ډيرمينه پال اووفاداردوست اوملګري وو، دده دوفاراري دثبوت لپاره دهغه هرډول شرايطو اوحالاتوكښي ملګرتيا ستردليل وو، ځكه خوپه ماډيرګران اوزمونږكورني خولاڅه كوي چه په خپلوخپلوانو كښي هم دډير قدراوعزت خاوندوو.

 په بيړه پاڅيد م اودده هركلي ته ورغلم ، د  نعيم په ليدولكه څنګه چه په وچوبيابانونوكي دتږي مسافرسترګي په اوبولګيیدلی وی اوبياېې په څكلوتنده نه ماتیږی، همداسي يوحالت راته پيداشه ،خوني ته مي راوباله اودهرڅه نه لمړ ی مي دهغه دكورني دغړودروغتيااوروغي څټي پوښتنه وكړه ؟

هغه په داسي حال كښي چه دكورني دټولوغړودروغتياډاډيي راكووډيرخوشحاله معلوميده ، نوځكه مي تري دهغي دكوژدني حال هم وپوښته؟ نعيم دهغي دروغتياپوره ډاډهم راكړه خوویی ويل : لكه څنګه چه په تيرودوه هفتوكښي مي ته نه يي ليدلي هغه مي هم نده ليدلي اونن هم واردواره دلته راغلم خوكه خداي كول.......

... چي خبره يي تر دي ځايه راورسوله لږ غلي شو او غوښتل يي چه څه خبره سره غوټه كړي ما تري وپوښتل:

ــ كه خداي كول نو څه ؟

ــ كه خداي كول نن ماښام به ته زما پلاراوشا نوراکا، دهغوي كره ورځي او دواده دپریکون خبره به كوي!!

ــ ریښتیا ؟! دا خو دي ډير ښه زيري راوړي هلكه مبارك دي شه !! د خپل ځايه پاڅيدم او ((نعيم)) مي په غيږ كښي ونيو او څو ځله مي مباركي وركړه او دا مي هم ورته وويل:

ــ څومره ښه چانس او نيك مرغي ده اوربند شوي او كه خداي كول ددي اوربند په دوران كښي به واده تر سره كړو... خسر دي هم انشالله راضي دي....

مونږ لا څو پيالي چاي نه وي څښلي چه ((نعيم)) هيله وكړه دواړه به په ګډه په ښار کی چکر ووهو او د تيرو جګرو دبربادي او ورانيو به د نژدي نه لیدنه وکړو.

(داخبره دیادولوده چه نعیم دکورنیو جگړو په باره کښی دمستندو راپورونو په راټولولو دیوه کتاب په لیکلو بوخت وو).

په همدي هيله له كوره ووتو او له پامير سينما څخه مو پيل وكړه ، پامير څوارلس پوړيز بلډينګ چه په كابل كښي دعصري ساختماني لوړ پوړيز سيستم لومړي نښه ده - په ګولو او مرد كو سوري سوري شوي وه ، خولا هماغسي په برم او شوكت ولاړ وه اود جګري ښامارته ئي د تعٰظيم سرنه وو ټيټ كړي !!


موضوعات مرتبط: موضوعات ادبی، هزار ویک شب
ادامه مطلب
[ 25 Mar 2012 ] [ 2:7 PM ] [ تلاش احمدزی ]

چهره های فروزانگالری عکس اییـــــــــــنه

  خریطه های جنگی ونقشه های تاریخی

 

                      موضوعات مرتبط: گالری تصویر وموسیقی
[ 28 Dec 2011 ] [ 2:13 PM ] [ تلاش احمدزی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

بیا تا جان هم باشیم

مهمان عزیز ! اکثریت مطالب این ویب موضوعات تاریخی است برای دسترسی مکمل به مطالب هربخش در قسمت پایینی درمینوی موضو عات بر عنوان موضوع مورد نظر کلیک کنیدیا در قسمت جستجوی گوگل موضوع مورد نظر را وارد وقسمت جستجودرین ویب را تک مارک وبعدا دکمه سرچ را فشار دهید.
امکانات وب